Optymalizatory mocy

🌞Dziś odpowiemy na następujące pytania:

Co to są optymalizatory mocy? 🤔

Czy warto w nie inwestować?🤔

☀Optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne, montowane przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów. Ich zadaniem jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej, na poziomie pojedynczego modułu.

☀Chcąc przedstawić zalety instalacji opartej o moduły smart, przeanalizujmy wydajność systemu złożonego z 10 modułów PV 260 Wp, z których jeden jest zacieniony w ok. 15%. Wszystkie moduły są połączone w jeden łańcuch PV. Każdy z niezacienionych modułów ma charakterystykę prądowo-napięciową taką, jak przedstawiona na rysunku A. Z kolei zacieniony moduł ma charakterystykę prądowo-napięciową taką, jak przedstawiona na rysunku B.

☀W przypadku klasycznego systemu, jeżeli falownik przyjmie paramenty pracy na poziomie prądu 7,26 A, to osiągnie napięcie 306 V, lecz mocniejsze moduły PV dostosują swój prąd do modułu słabszego. W takim układzie wszystkie moduły będą pracowały z mocą ok. 222 W każdy, a cały system będzie miał moc ok. 2 220 W, czyli ok. 14,5% mniej niż moc nominalna. Jeżeli falownik MPPt przesunie punkt mocy maksymalnej w kierunku niższego napięcia – ok. 274 V i wyższego prądu ok. 8,53 A – który można uzyskać z niezacienionych modułów, diody obejściowe „odetną” zacieniony moduł, z którego uzyskana moc będzie równa 0.

☀Z kolei niezacienione moduły będą mogły pracować z mocą nominalną 260 W, a cały system będzie miał moc ok. 2 340 W, czyli ok. 10% mniej niż moc nominalna. W przypadku wykorzystania modułów smart z optymalizatorami mocy, każdy z modułów będzie mógł pracować z mocą optymalną do danych warunków.

☀Zacieniony moduł będzie generował 222 W, nie obciążając modułów niezacienionych, które będą w stanie generować 260 W. W konsekwencji cały system będzie w stanie wygenerować 2 562 W, czyli ok. 1,5% mniej niż moc nominalna.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.