FAQ

1. Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Poza modułami fotowoltaicznymi oraz konstrukcją montażową instalacja składa się z inwertera oraz zabezpieczeń. Przeważnie urządzenia te montowane są w budynku. Inwerter (falownik) jest to urządzenie zmieniające stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na napięcie zmienne o parametrach zgodnych do napięcia i prądu w sieci energetycznej niskiego napięcia tak jak w domowej instalacji elektrycznej. Na zabezpieczenia instalacji składają się bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe. Bardzo ważną częścią jest także uziemienie instalacji. Jest ono elementem ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej.

2. Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne instalujemy na dachu lub na gruncie, łączymy je w jeden lub kilka obwodów tzw. string za pomocą przewodu solarnego, które następnie podłączamy do inwertera. Inwerter (inaczej falownik) zamienia wytworzony z promieniowania słonecznego prąd stały na prąd zmienny
o parametrach takich samych lub zbliżonych do parametrów sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Na potrzeby bieżące zużywana jest najpierw energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną, a dopiero potem w razie potrzeby energia pochodząca z zakładu energetycznego. Nadwyżki wytworzonej energii magazynować można w sieci energetycznej i wykorzystać je kiedy będzie taka potrzeba.

3. Jakich informacji potrzebujecie aby przygotować ofertę?

Żeby przygotować ofertę potrzebujemy następujących informacji:

1) dokładny adres, gdzie ma być zamontowana instalacja,

2) zużycie energii elektrycznej w skali roku lub kilka ostatnich rachunków za prąd,

3) rzuty dachu z projektu budowlanego (odczytanie wymiarów oraz rozstawu krokwi),

4) zdjęcia budynku,

5) czym pokryty jest dach (dachówka ceramiczna, betonowa, blachodachówka, inne – jakie?),

6) czy w domu jest instalacja odgromowa (tzw. piorunochron),

7) czy domowa instalacja elektryczna jest uziemiona.

4. Jaką moc instalacji dobrać do moich potrzeb?

Aby dobrać odpowiednią moc instalacji do swoich potrzeb należy znać swoje zużycie energii. W tym celu najlepiej skorzystać z faktur od dostawcy energii elektrycznej i z nich odczytać roczne zużycie energii elektrycznej. Przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej należy pod uwagę wziąć także plany związane z montażem dodatkowych urządzeń które pobierają dużo energii elektrycznej, np. klimatyzacja czy zmiana ogrzewania na pompę ciepła. Jeżeli planują państwo instalację fotowoltaiczną dla nowego budynku dla którego nie posiadają Państwo jeszcze rachunków za energię moc instalacji dobierzemy na podstawie informacji dotyczącej planowanych urządzeń elektrycznych w domu.

5. Kim jest PROSUMENT?

Słowo prosument jest zbitką wyrazów “producent” i “konsument”. Ponieważ domowa instalacja wytwarza energię elektryczną, jej właściciel staje wytwórcą. Nadal jest również konsumentem, ponieważ wciąż pozostajesz podłączony do zakładu energetycznego, z którego może pobierać prąd. Właściciele instalacji fotowoltaicznych to prosumenci.

6. Jakich formalności wymaga budowa własnej instalacji fotowoltaicznej?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej nie musisz obawiać się skomplikowanej procedury lub dużej ilości formalności. Dla systemów do 50 kWp nie jest wymagane pozwolenie na budową lub koncesja na sprzedaż energii elektrycznej. Jakie dokumenty należy więc złożyć decydując się na własną elektrownię słoneczną? Po ukończeniu montażu instalacji należy wysłać Zgłoszenie Mikroinstalacji (ZM) do swojego operatora sieci elektroenergetycznej – ma on obowiązek wymiany licznika, na licznik dwukierunkowy (liczący energię pobieraną oraz wprowadzaną do sieci) do 30 dni od otrzymania zgłoszenia ZM. W przypadku, gdy właściciel mikroinstalacji nie jest jeszcze prosumentem, operator wyśle do niego umowę lub aneks do aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji, którą wytwórca po podpisaniu powinien dostarczyć do operatora.

7. Czy wymiana licznika na licznik dwukierunkowy jest płatna?

Wymiana starego licznika na licznik dwukierunkowy jest bezpłatna, obecna ustawa reguluje tą kwestię – zakład energetyczny dokonuje wymiany po otrzymaniu zgłoszenia na własny koszt.

8. Jak montaż instalacji wpływa na dotychczasową umowę z dostawcą energii?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej nie trzeba zmieniać dotychczasowej umowy
z dostawcą energii elektrycznej, należy jednak pamiętać, by moc instalacji nie przekraczała mocy przyłączeniowej, która wynika z umowy z operatorem. Jeżeli “moc zamówiona” jest zbyt mała na aktualne potrzeby, przed montażem instalacji należy wystąpić do zakładu energetycznego o jej zwiększenie. Po zamontowaniu instalacji podpisywany jest najczęściej aneks do umowy kompleksowej – od tej pory klient jest odbiorcą i wytwórcą energii elektrycznej.

9. Czy obsługujecie państwo wszystkie formalności związane z instalacją fotowoltaiczną?

Realizacją instalacji fotowoltaicznych zajmujemy się kompleksowo – od wstępnej wyceny, rozmieszczenia i projektu, przez formalności związane ze zgłoszeniem instalacji do zakładu energetycznego, po pomoc przy uzyskaniu dotacji z programu Mój Prąd.

10. Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej?

Na koszt instalacji fotowoltaicznej składają się panele, inwerter, system montażowy oraz okablowanie. Moc instalacji zależy od ilości paneli – im jest ich więcej tym więcej energii będzie produkować system, ale wpłynie to też na koszty montażu. Na ostateczną cenę instalacji wpływ ma także miejsce montażu i jego skomplikowanie. Jeżeli panele zostają zamontowane na przykład na dachu budynku gospodarczego, który znajduje się w pewnej odległości od domu, należy wziąć pod uwagę fakt, że potrzebna będzie większa ilość kabli, co z kolei wpłynie na końcowe koszty. Cena zależy więc głównie od modułów fotowoltaicznych, jednak przy małych mocach instalacji to falownik generuje największe koszty. Nie jest jednak prawdą, że fotowoltaika wymaga pokaźnych nakładów finansowych. Instalacja o mocy ok. 3kWp, pokrywająca zapotrzebowanie na RTV/AGD/oświetlenie w gospodarstwie domowym to koszt kilkunastu tysięcy złotych.

11. Czy istnieją jakieś formy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej?

Decydując się na instalację fotowoltaiczną skorzystać można z programu priorytetowego Mój Prąd.
W programie tym uzyskać można do 5 000 zł dotacji. Nakłady poniesione na instalację fotowoltaiczną odliczyć można też od podatku (ulga termomodernizacyjna). Dodatkowo często istnieją także lokalne programy wsparcia dla fotowoltaiki np. zwolnienie z podatku od nieruchomości  w gminie Wrocław.

12. Czy dajecie możliwość kredytowania instalacji fotowoltaicznej?

Tak istnieje taka możliwość, oferujemy sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w systemie ratalnym. Wymaga on minimum formalności, a czas spłaty oraz wysokość raty dostosować można do indywidualnych preferencji klienta.

13. Czy wytworzona energia jest bezpośrednio przeze mnie wykorzystywana? Co dzieje się z energią której nie wykorzystam?

Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby własne budynku. Latem, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze,
a nasłonecznienie intensywne i długotrwałe, powstają nadwyżki prądu. Zostają one odesłane do sieci
i tam zmagazynowane. Inwestor może je odebrać w dowolnym momencie większego zapotrzebowania na energię, który zazwyczaj występuje zimą. Wszystko to zostało objęte odpowiednimi przepisany prawnymi, dzięki którym zakład energetyczny nie możne odmówić inwestorom przyjęcia wytworzonej przez fotowoltaikę energii.

14. Czy można sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną z pV do sieci?

Właściciele instalacji fotowoltaicznych, to prosumenci.  Twoja instalacja wytwarza energię elektryczną –  stajesz się więc jej producentem,  jednak nadal jesteś również konsumentem, ponieważ wciąż pozostajesz podłączony do zakładu energetycznego, z którego możesz pobierać prąd. Według ustawy OZE prosument nie może czerpać korzyści materialnych pochodzących ze sprzedaży energii do sieci. Nadwyżki wyprodukowanej energii, możemy zaś oddawać (“magazynować”) do zakładu energetycznego, po czym, gdy mamy większe zapotrzebowanie na prąd (np. zimą) pobrać go z sieci. Obecny system wsparcia dla prosumentów przewiduje system upustów.

15. Jak rozlicza się energię wprowadzoną do sieci?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii obowiązuje system okresowego rozliczania, który polega na opustach do faktury. Operator sieci elektroenergetycznej informuje prosumenta o ilości rozliczanej energii w przyjętym okresie rozliczeniowym, który wskazany jest w umowie kompleksowej. System okresowego rozliczania umożliwia odebranie nadwyżki wyprodukowanej energii, która została wysłana do sieci, w okresie 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego. Odbiór nadwyżki energii nie jest jednak w stosunku jeden do jednego, a uzależniony jest od mocy zainstalowanej w mikroinstalacji.
I tak w przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW prosument może odebrać 0,8 kWh za każdy 1 kWh energii wyprodukowanej i wysłanej do sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy od 10 kW do 50 kW prosument może odebrać 0,7 kWh za każdy 1 kWh energii wyprodukowanej i wysłanej do sieci.

16. Czy mogę całkowicie odłączyć się od zakładu energetycznego?

Oczywiście, istnieje taka możliwość. Takie rozwiązanie nazywa się systemem off-grid, gdzie nadmiar wytworzonej energii elektrycznej magazynowany jest w akumulatorach. Jednak ze względu na szerokość geograficzną Polski – czyli mniejszą moc promieniowania słonecznego w zimie, a także wysoki koszt (na chwilę obecną) akumulatorów rozwiązanie to nie jest powszechnie stosowane. Spotyka się je w miejscach, gdzie nie ma doprowadzonej elektryczności np. leśniczówki, domki letniskowe, altany. Dla instalacji domowych zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem są systemy on-grid, czyli podłączone do sieci energoelektrycznej. Coraz częściej stosuje się także systemy hybrydowe z magazynem energii.

17. Po jakim czasie zwraca się instalacja PV?

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych przewidywany czas zwrotu instalacji to ok. 6-8 lat. Producent zakłada 25 letni czas bezawaryjnej pracy, więc po spłacie inwestycji przez następne 15 lat właściciel instalacji ma energię elektryczną praktycznie za darmo. Instalacja fotowoltaiczna to dobre rozwiązanie przy ciągle rosnących cenach energii elektrycznej. Jest to nie tylko oszczędność dla domowego portfela, ale także duży wkład proekologiczny dla środowiska.

18. Czy jeżeli połać dachowa nie jest usytuowana na południe, a np. na wschód i zachód opłaca mi się montować instalacje fotowoltaiczną?

Zarówno elektrownia skierowana na południe, jak i ta o orientacji wschód – zachód, jeżeli są odpowiednio zaprojektowane, powinny nam dostarczyć podobną ilość energii. Elektrownia skierowana na południe może okazać się nieco tańszą inwestycją ze względu na mniejszą ilość paneli fotowoltaicznych w stosunku do inwertera. Jeżeli jednak domownicy przebywają
w domu i korzystają z energii przez cały dzień, lepszym wyborem może okazać się wschód – zachód pozwalający zwiększyć konsumpcję bieżącą, bez magazynowania energii w sieci.

19. Jakie urządzenia mogą być zasilane z paneli fotowoltaicznych?

Dzięki falownikowi wytwarzany prąd stały przez moduły fotowoltaiczne zmieniany jest na prąd zmienny o takich parametrach jak prąd płynący w domowej instalacji elektroenergetycznej – system fotowoltaiczny zasilać więc może wszystkie urządzenia elektryczne które posiadamy w domu – w tym np. ogrzewanie lub samochód elektryczny.

20. Czy warunki nasłonecznienia w Polsce sprzyjają inwestycjom w instalację fotowoltaiczną?

W Polsce średnioroczne nasłonecznie powierzchni ziemi wynosi od 900 do 1100 kWh/m2.  Daje to roczną produkcję energii z modułu fotowoltaicznego o mocy 320 Wp (o powierzchni 1,65 m2)  na poziome 250-350 kWh. Ze względu na swoje położenie Polska posiada podobne warunki nasłonecznienia do Niemiec, które są europejskim liderem produkcji energii z źródeł odnawialnych,
w tym z energetyki słonecznej.

21. Czy konstrukcja dachu wytrzyma nacisk paneli?

Projektując instalacje fotowoltaiczną bierzemy pod uwagę konstrukcję dachu, przeprowadzamy także wizję lokalna podczas której oceniamy stan nie tylko pokrycia, ale także konstrukcji dachu. System fotowoltaiczny dobierany jest przez projektanta w taki sposób, by mieć pewność, że konstrukcja dachu wytrzyma nacisk oraz też mocne podmuchy wiatru występujące w Polsce. Jeżeli pojawiają się wątpliwości np. na dachu płaskim montowana jest konstrukcja balastowa (system fotowoltaiczny dociążany jest przez np. betonowe bloczki) wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe potwierdzające odpowiednią wytrzymałość dachu. Jeżeli nie ma możliwości instalacji na dachu zalecamy montaż instalacji na gruncie.

22. Na jakim pokryciu dachowym można montować instalacje PV?

Instalację fotowoltaiczną zamontować można praktycznie na każdym pokryciu dachowym.
W zależności od tego czy dach jest płaski, skośny, kryty dachówką, blachą czy np. papą dopierana jest odpowiednia konstrukcja montażowa, dedykowana odpowiedniemu pokryciu. Konstrukcja ta pozwala na solidny oraz bezpieczny montaż modułów, który przebiega w możliwie najmniej inwazyjny sposób. Doświadczeni monterzy z którymi współpracujemy posiadają doświadczenie przy pracy z różnymi pokryciami i konstrukcjami, dlatego gwarantujemy solidny i profesjonalny montaż instalacji.

23. Ile trwa proces montażu?

Sam proces montażu instalacji fotowoltaicznej zależy od jej mocy, stopnia trudności układu, a także od pogody. W przypadku średniej wielkości gospodarstwa domowego przy sprzyjających warunkach są to maksymalnie dwa dni.

24. Ile miejsca zajmuje falownik i gdzie najlepiej go zamontować?

Wielkość falownika można porównać z wielkością mikrofalówki. Jego wymiary to ok 50*40*20 cm (oczywiście dokładne wymiary zależą od producenta). Jeżeli chodzi o miejsce montażu falownika, dopasowuje się je indywidualnie dla każdej z instalacji. Ważne, by miejsce montażu falownika było zacienione oraz nie panowała tam zbyt wysoka temperatura. Falownik musi mieć możliwość chłodzenia, nie powinno się więc montować go zbyt blisko innych przeszkód. Mimo, że falowniki posiadają stopień ochrony IP65, to jeśli są narażone na długookresowe działanie czynników pogodowych, takich jak promienie słoneczne, deszcz czy śnieg, może to oznaczać awarie i skrócenie ich żywotności.

25. Czy system fotowoltaiczny jest bezobsługowy?

System jest w 100% bezobsługowy – prąd wytwarzany jest bez konieczności dodatkowej ingerencji właściciela instalacji. Większość realizowanych przez nas systemów fotowoltaicznych posiada moduł komunikacyjny, najczęściej Wi-Fi – pozwala on na bieżącą kontrolę ilości produkowanej energii elektrycznej.

26. Z jakich producentów sprzętu państwo korzystacie?

Projektując instalację fotowoltaiczną korzystamy z największych światowych producentów sprzętu fotowoltaicznego. Jeżeli chodzi o falowniki najczęściej korzystamy z producentów Fronius, Solaredge, GoodWe i Huawei. W przypadku modułów fotowoltaicznych w swoim asortymencie mamy Longi Solar, JinkoSolar, Jasolar, Sharp, Risen. Są to producenci od lat zajmujący czołowe miejsca na liście Tier 1 (aktualizowany kwartalnie ranking, który powstał z myślą o tym, aby wskazywać bankom oraz inwestorom tych producentów modułów fotowoltaicznych, których cechuje największa wiarygodność finansowa, stabilność oraz wysoka jakość produktów).  Korzystając z producentów znajdujących się w rankingu Bloomberg Tier możemy się spodziewać sprawdzonych i rzetelnie wyprodukowanych produktów, charakteryzujących się korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

27. Jaka jest żywotność paneli fotowoltaicznych i falowników oraz jaki jest czas gwarancji tych urządzeń?

Trudno dokładnie oszacować żywotność modułów fotowoltaicznych ze względu na to, że fotowoltaika to cały czas nowa dziedzina. Proponowane przez nas panele fotowoltaiczne objęte są 25-letnią gwarancją wydajności i od 10 do 25-letnią gwarancją producencką na wady ukryte. Jeżeli chodzi o falowniki to w zależności od producenta oferujemy gwarancję produktową na 10-12 lat. Długość gwarancji na produkt oraz gwarancji na uzysk stale rośnie, zatem spodziewana żywotność paneli fotowoltaicznych również wzrasta. Istnieją więc podstawy uważać, że dobrej jakości panele producentów Tier 1 mogą działać nawet 40 lat. Długi czas pracy instalacji PV to jedna z ich największych zalet.

28. Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne?

W większości przypadków panele fotowoltaiczne nie wymagają czyszczenia. Sezonowe deszcze bez trudu poradzą sobie z zabrudzonymi modułami. Jeżeli jednak moduł zanieczyszczony został np. przez ptactwo w prosty sposób oczyścić go można za pomocy gąbki oraz wody z mydłem. Jeżeli jednak chcemy zdecydować się na sezonowe oczyszczenie instalacji najlepiej zrobić to wiosną – najwięcej osadów powstaje w okresie zimowym. Przy czyszczeniu paneli należy zwrócić uwagę na kilka zasad: panele należy myć wczesnym rankiem lub wieczorem, aby nie zniszczyć paneli należy poczekać aż ostygną, powierzchnie modułu należy czyścić za pomocą miękkiego materiału – szorstki może porysować jego powierzchnie. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy wchodzić na dach bez odpowiednich zabezpieczeń, mycie paneli najlepiej zlecić fachowcom, którzy mają odpowiednie kompetencje oraz sprzęt.

29. Czy lekkie zacienienie jest problemem?

Niestety zacienienie paneli fotowoltaicznych może mieć negatywny wpływ na wydajność całej instalacji – system bowiem dostosowuje swoją pracę do pracy najsłabszego ogniwa. Oczywiście stosowane są rozwiązanie mające uchronić instalację przed negatywnymi skutkami zacienienia, takie jak diody bocznikujące (bypass), które umożliwiają przepływ prądu z pominięciem zacienionego ogniwa. Popularne stają się także systemy z optymalizatorami mocy, które maksymalizują uzysk z każdego panelu fotowoltaicznego w instalacji osobno. Poza aspektami technicznymi to zacienienie jest tym czynnikiem, który brany jest pod uwagę podczas projektowania instalacji, dlatego zawsze zwracamy szczególną uwagę na wszystkie przeszkody znajdujące się na połaci dachowej lub sąsiadujące
z miejscem gdzie instalacja fotowoltaiczna ma być zamontowana.

30. Jak moduły fotowoltaiczne sprawują się zimą?

W okresie zimowym niższe temperatury nie powodują zmniejszania sprawności modułów. Wprost przeciwnie, im niższa temperatura powietrza, tym większe napięcia elektryczne pojawiają się na modułach. Przy obliczeniach instalacji, projektant bierze ten właśnie fakt pod uwagę przy określaniu maksymalnego napięcia, jakie może pojawić się na wejściu falownika. Zimą bardzo istotną wadą jest krótki dzień, czyli krótszy czas naświetlania modułów. Jeżeli nawet dociera do nich podobna ilość energii słonecznej jak latem, to w zdecydowanie w krótszym czasie.

31. Czy moduły odporne są na grad lub na duży nacisk śniegu?

Moduły PV są w pełni odporne nawet na grad wielkości piłki golfowej. Przechodzą odpowiednie testy fabryczne i są bardziej wytrzymałe na gradobicie niż okna dachowe. Panele fotowoltaiczne posiadają wysoką odporność na nacisk, wynoszącą ok. 800 kg/m2 – śnieg nie stanowi więc dla nich zagrożenia. Przy niewielkich opadach śniegu, występuje najczęściej naturalne zsuwanie się warstwy puchu, wspomagane dodatnią temperaturą modułów, które w czasie pracy lekko się nagrzewają.

32. Jak dużo miejsca potrzebuję na domową instalację fotowoltaiczną?

Wymiary najczęściej stosowanych modułów słonecznych o mocy 250-320W to ok. 1,7x1m. Jeden moduł PV, składający się z 60-u ogniw waży mniej niż 20 kG. Razem z konstrukcją mocującą (profil + uchwyty) nie stanowi większego obciążenia dla dachu (gruntu) niż 35 kG/m2 (nie dotyczy mocowań-obciążeń balastowych).  Przykładowo, instalacja 5,12kW na dachu skośnym potrzebuje ok. 28m2 wolnej przestrzeni na montaż 16 modułów 320W. Na gruncie i dachu płaskim, w celu optymalnego usytuowania paneli w stosunku do słońca i uniknięcia zacienienia przez kolejne rzędy paneli, niezbędna powierzchnia pod instalację elektrowni 5,12kW może w zależności od ilości rzędów, wynieść nawet ok. 90m2.

Masz pytania?