Mój Prąd

7 grudnia 2020r. zakończył się II nabór wniosków do programu Mój Prąd. NFOŚiGW poinformował, że łącznie w systemie  na dzień 8 grudnia zarejestrowano ok. 258 tysięcy wniosków, chociaż nie jest to ostateczna liczba.

Wszystkich tych, którzy martwią się, że pomimo złożenia wniosku w terminie nie załapią się na dołożone do puli 100 milionów złotych, uspokajamy!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy kolejne 500 milionów zł na zakończenie II naboru z 2020r.

Nadal czekamy na informacje dotyczące planowanego III naboru w programie Mój Prąd.

W 2021 roku roczne koszty energii elektrycznej wzrosną o około 10%!

Już od tego roku na naszych rachunkach za energię pojawi się po raz pierwszy tzw. opłata mocowa, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu.

Jak jej uniknąć❓

W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa będzie stawką miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej i płatną za punkt poboru energii.

W przypadku przedsiębiorstw, opłata mocowa będzie naliczana od ilości energii pobranej z sieci w określonych godzinach szczytu.

A zatem, jeśli jako Prosumenci będziecie pokrywać swoje zapotrzebowanie na prąd z własnej instalacji fotowoltaicznej, to opłata mocowa nie będzie Was dotyczyć wcale (w przypadku całkowitego zaspokojenia popytu na prąd) lub w ograniczonym stopniu (w przypadku częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię).

Jeśli więc chcecie uniknąć opłaty mocowej oraz stać się niezależnymi energetycznie Prosumentami, zapraszamy do kontaktu! 😊

#mikroinstalacja

#fotowolaika

#dofinansowanie

#mójprąd

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.